Ακαδημαϊκο προσωπικό

Δρ Νικόλαος Θερίου
Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc in Economics (Οικονομικές Επιστήμες), Πανεπιστήμιο Bradford, Αγγλία.
MΒΑ in Corporate Planning & Financial Management (Επιχειρησιακός Προγραμματισμός και Χρηματοοικονομική Διοίκηση), Πανεπιστήμιο Bradford, Αγγλία.
PhD in Strategic Management (Στρατηγική Διοίκηση), Πανεπιστήμιο Derby, Αγγλία.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στρατηγική Διοίκηση
Διαχείριση Γνώσης και Οργανισμοί Μάθησης
Διοικητικά Συστήματα Ελέγχου
Μέτρηση Οργανωσιακής Απόδοσης
Εταιρική Διακυβέρνηση
Διδασκόμενα μαθήματα: Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
e-mail: ntheriou@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462371
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δρ Ευστάθιος Δημητριάδης
Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Πάρμας, Ιταλία.
MSc στη Διασφάλιση Ποιότητας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας.
PhD στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Στατιστικές Μέθοδοι Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις Ελληνικές Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμογές της Στατιστικής στον Τουρισμό, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις Κοινωνικές Επιστήμες.
Διδασκόμενα μαθήματα: Διοίκηση Έργων
Ερευνητική Μεθοδολογία
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων
Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
e-mail: edimit@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462304
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δρ Δημήτριος Μαδυτινός
Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc in Business Administration and Informatics, Lund University, Lund, Sweden.
Specialisation in Informatics and Information Systems, Lund University, Lund, Sweden.
PhD in Finance and Financial Modelling, The Business School, University of Greenwich, London, UK.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Management Information Systems
e-commerce
Behavioral Finance
Decision Support Systems
Performance Measurement
Financial Modeling
Information Systems Implementation
Διδασκόμενα μαθήματα: Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
e-mail: dmadi@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462219
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δρ Ειρήνη Καμενίδου
Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Δημοσιογραφίας, Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Θεσσαλονίκης (ιδιωτικό).
BSc στη Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης.
BSc Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Ειδίκευση Μάρκετινγκ Τροφίμων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
PhD στo Μάρκετινγκ Τροφίμων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συμπεριφορά Καταναλωτή
Έρευνα Αγοράς
Marketing (Marketing Τροφίμων, Κοινωνικό Marketing, Τουριστικό Marketing, Marketing Νοσοκομειακό - υγείας)
Διδασκόμενα μαθήματα: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
e-mail: rkam@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462157
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δρ Σπυρίδων Μάμαλης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Αγροτικής Οικονομίας, ΑΠΘ, Ελλάδα.
MSc στο Διεθνές Αγροτικό Μάρκετινγκ και στο Μάρκετινγκ Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Newcastle Upon Tyne, Ηνωμένο Βασίλειο.
PhD στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Εστίασης, Πανεπιστήμιο Newcastle Upon Tyne, Ηνωμένο Βασίλειο.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συμπεριφορά Καταναλωτή
Μάρκετινγκ Τροφίμων και Αγροτικό Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Διδασκόμενα μαθήματα: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
e-mail: mamalis@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462195
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δρ Γεώργιος Θερίου
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ακαδημαϊκά προσόντα: BA in Business Studies, University of Derby Μεγάλης Βρετανίας.
MA in Human Resource Management, University of Derby Μεγάλης Βρετανίας.
PhD Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Ξάνθη.
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) Μεγάλης Βρετανίας.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οργάνωση & Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Διαχείριση Γνώσης και Οργανισμοί Μάθησης
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Μέτρηση Οργανωσιακής Απόδοσης
Διδασκόμενα μαθήματα: Διαχείριση Ατόμων και Οργανισμών
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Αρχές Επιχειρηματικότητας
Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
e-mails: gtheriou@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462156
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δρ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ακαδημαϊκά προσόντα: BA Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
MSc in Finance and Financial Information Systems, University of Greenwich, UK.
PhD Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Ξάνθη.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση Έργων
Διαχείριση Κινδύνου
η-Επιχειρείν
Επιχειρησιακό Outsourcing
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Διδασκόμενα μαθήματα: Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων
Διοίκηση Αλλαγής
Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
e-mails: lazasari@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462199
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δρ Δημήτριος Χατζούδης
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Καβάλας
MSc «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης», Οικονομική Κατεύθυνση, Νομική Σχολή ΔΠΘ
PhD στη Στρατηγική και τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στρατηγική Διοίκηση
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διδασκόμενα μαθήματα: Διαχείριση Λειτουργιών
Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
e-mails: dchatzoudes@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 6974529418
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τελευταία νέα

Έναρξη εξαμήνου και παράταση αιτήσεων Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2023 Λόγω των επικείμενων ...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2023-24 Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση αιτήσεων) Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293