Διπλωματικές Εργασίες εκπονηθείσες στο πλαίσιο του ΠΜΣΕΧ

  1. Στυλ ηγεσίας, ικανοποίηση και δέσμευση ιδιωτικών υπαλλήλων στην Ελλάδα, Δεκέμβριος 2018.
  2. Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο τομέα υπό το πρίσμα των θεωριών του αυτοπροσδιορισμού και του κινήτρου παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η περίπτωση του οργανισμού ελληνικών γεωργικών ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Ιούνιος 2019.
  3. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Μελέτη των κινήτρων υιοθέτησης από τους δήμους της χώρας, Δεκέμβριος 2019.
  4. Η αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, Ιανουάριος 2020.
  5. Ανακύκλωση: Η στάση και η συμπεριφορά των πολιτών. Η εξέλιξη της ανακύκλωσης στον Δήμο Καβάλας από το 2015 έως το 2019, Δεκέμβριος 2019.
  6. Η επίδραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ικανοποίηση των πελατών κινητής τηλεφωνίας και στη δέσμευση τους στην εταιρεία, Μάιος 2020.
  7. Ετικέτα προϊόντος και αγοραστική πρόθεση των καταναλωτών, Μάιος 2020.

Προκήρυξη έτους 2022-23

Τελευταία νέα

Αίτηση υποψηφιότητας 2022-23 Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση αιτήσεων) Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-21 Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος 2020 Το Τμήμα Διοικητικής E...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293