Ηγεσία - Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership - Business Ethics)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός. Πρώτον να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της ηγεσίας μέσα σε ένα διεθνές περιεχόμενο και να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας. Δεύτερον να διερευνήσει την σπουδαιότητα των αρχών της επιχειρησιακής ηθικής στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στο πρώτο μέρος τους μαθήματος εξετάζεται η έννοια της ηγεσίας και περιγράφεται η σχέση της με τη διοίκηση, αναλύονται διαφορετικές θεωρίες και πρότυπα ηγεσίας, συζητιούνται θέματα όπως η εξουσία και ο έλεγχος, η επιρροή και οι διαπραγματεύσεις και η διαχείριση ομάδων εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η έννοια και το περιεχόμενο της επιχειρησιακής ηθικής, βασικές αρχές, βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία λήψης αποφάσεων.

Οικονομικά για στελέχη Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα (Business Economics - Entrepreneurship)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα διερευνά τις πολύπλοκες διαδικασίες της ίδρυσης ή επέκτασης μικρών επιχειρήσεων στα πλαίσια μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Παρέχει στους φοιτητές μια ουσιαστική εικόνα των ρίσκων και εμποδίων που αντιμετωπίζει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας και των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός λειτουργικά βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου. Με την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου οι φοιτητές θα διερευνήσουν ένα σύνολο από μέσα δημιουργίας, οργάνωσης και χρηματοδότησης ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα εκτιμήσουν τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και θα κατανοήσουν τους παράγοντες που συνάδουν με την επιτυχία του Επιχειρείν.

Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια αναλυτική αντίληψη σχετικά με το ρόλο του Μάρκετινγκ στην στρατηγική και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Να αποκτήσουν μια εμπειρία στο πως οι βασικές έννοιες και αρχές του μάρκετινγκ προσαρμόζονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης ώστε να αναπτυχθεί ο δεσμός μεταξύ πελατών και επιχείρησης και πως η γνώση των απαραίτητων εργαλείων, λειτουργιών και πλαισίων διαμόρφωσης στρατηγικής ανάπτυξης του μίγματος μάρκετινγκ εφαρμόζεται με στόχο την κατάκτηση της αγοράς.

Το Μάρκετινγκ είναι η βασική λειτουργία στα πλαίσια μιας επιχείρησης καθώς παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. Η στρατηγική διαχείριση των εργαλείων και στρατηγικών αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το μάθημα προσφέρει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για το σχεδιασμό, εφαρμογή υλοποίηση και έλεγχο των στρατηγικών κατάκτησης της αγοράς.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 4 βασικές ενότητες: 1) Περιβάλλον και λειτουργίες του Μάρκετινγκ, 2) Δημιουργία και διαχείριση Μίγματος Μάρκετινγκ, 3) Σχεδιασμός στρατηγικής Μάρκετινγκ και 4) Νέες Τάσεις και προκλήσεις στο Μάρκετινγκ και στις επιχειρήσεις. Το μάθημα θα οργανωθεί με βάση την φιλοσοφία του Μάρκετινγκ με εφαρμογή στις επιχειρήσεις και με στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές.

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods for Decision Making)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή, στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές (στελέχη επιχειρήσεων), των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή των κατάλληλων ποσοτικών μεθόδων στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των επιχειρήσεων και κάθε στέλεχος που θέλει να πετύχει, ένα από τα ταλέντα που πρέπει να αναπτύξει είναι η λήψη αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων είναι μια ανθρώπινη διαδικασία και στο βαθμό που γίνεται υπό συνθήκες αβεβαιότητας, οι αποφάσεις απαιτούν την ανθρώπινη κρίση. Μερικές φορές, αυτή η κρίση μπορεί να βασιστεί στη μάθηση από την εμπειρία του παρελθόντος. Για τις περισσότερες απλές αποφάσεις, αυτό είναι επαρκές. Ωστόσο, με την αυξανόμενη αβεβαιότητα ή / και έναν αυξανόμενο αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών, οι αποφάσεις γίνονται πιο περίπλοκες και οι διαισθητικές κρίσεις γίνονται λιγότερο αξιόπιστες. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται αξιόπιστες μέθοδοι και εργαλεία που θα βοηθήσουν στη λήψη των πιο σοφών αποφάσεων μεταξύ εναλλακτικών τρόπων δράσης.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν, η έννοια της απόφασης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις και οι ποσοτικές τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, η ανάπτυξη και η επίλυση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διατυπώνουν σχετικά επιχειρησιακά προβλήματα με έναν λογικό τρόπο και να γνωρίζουν πότε και πώς να εφαρμόζουν κατάλληλες ποσοτικές μεθόδους κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Προκήρυξη έτους 2021-22

Τελευταία νέα

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση αιτήσεων) Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-21 Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος 2020 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 Το Τμήμα Διοικητικής E...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293