Καβάλα,

Αριθ. Πρωτοκόλλου:

Όνομα*
Υποχρεωτικό πεδίο

Επώνυμο*
Υποχρεωτικό πεδίο

Όνομα Πατρός*
Υποχρεωτικό πεδίο

Όνομα Μητρός*
Υποχρεωτικό πεδίο

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
Οδός / Αριθμός*
Υποχρεωτικό πεδίο

Πόλη*
Υποχρεωτικό πεδίο

Ταχ. Κώδικας*
5 αριθμητικοί χαρακτήρες

Σταθερό Τηλέφωνο*
10 αριθμητικοί χαρακτήρες

Κινητό Τηλέφωνο*
10 αριθμητικοί χαρακτήρες

e-mail*
Λάθος e-mail ή e-mail που έχει ήδη υποβάλλει αίτηση

Φύλο*

Υποχρεωτικό πεδίο

Ημερομηνία Γέννησης*
/ / Υποχρεωτικό πεδίο

Τόπος Γέννησης*
Υποχρεωτικό πεδίο

Αριθμός Αστ. Ταυτότητας*
Υποχρεωτικό πεδίο

Ημερομηνία Έκδοσης Α.Τ.*
/ / Υποχρεωτικό πεδίο

Αρχή Έκδοσης Ταυτότητας*
Υποχρεωτικό πεδίο

Υπηκοότητα*
Υποχρεωτικό πεδίο

Οικογενειακή Κατάσταση*
Υποχρεωτικό πεδίο

Α.Φ.Μ.*
9 αριθμητικοί χαρακτήρες

ΔΟΥ*
Υποχρεωτικό πεδίο

Α.Μ.Κ.Α.*
11 αριθμητικοί χαρακτήρες

Έτος αποφοίτησης*
Μόνο αριθμητικοί χαρακτήρες

Τμήμα*
Υποχρεωτικό πεδίο

Σχολή*
Υποχρεωτικό πεδίο

Πανεπιστήμιο

Προϋπηρεσία
Χρονική διάρκεια / Θέση / Επιχείρηση

Χρονική διάρκεια / Θέση / Επιχείρηση

Ερευνητικό έργο
Τίτλος Εργασίας / Δημοσίευση

Τίτλος Εργασίας / Δημοσίευση

Τίτλος Εργασίας / Δημοσίευση

Ξένες γλώσσες
Ξένη Γλώσσα 1 / Πτυχίο

Ξένη Γλώσσα 2 / Πτυχίο

Ξένη Γλώσσα 3 / Πτυχίο

Συστατικές επιστολές
Ονοματεπώνυμο 1 / Θέση

Ονοματεπώνυμο 2 / Θέση

Οι πρωτότυπες συστατικές επιστολές θα πρέπει να προσκομιστούν την ημέρα της συνέντευξης.

Βιογραφικό Σημείωμα
*
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Αντίγραφα Πτυχίων
(Παρακαλώ ανεβάστε από 1 έως 4 αρχεία)

* Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία σας, ανεβάστε την Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα είστε πτυχιούχος πριν την έναρξη του Προγράμματος.

** Σε περίπτωση που είστε πτυχιούχος από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, ανεβάστε και το Πιστοποιητικό Ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

*
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Αναλυτική Βαθμολογία
(Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ ένα αρχείο)
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Φωτοτυπία Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
(Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ ένα αρχείο)
*
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Φωτογραφία
(Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ ένα αρχείο)
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Αναλυτικός Κατάλογος Δημοσιεύσεων - Πιστοποιητικά κ.ά.

Αναλυτικός κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.)

(Παρακαλώ ανεβάστε έως 4 αρχεία)

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Invalid Input

Αποδεικτικά Ξένων Γλωσσών
(Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ 4 αρχεία)
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Invalid Input

Invalid Input

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
(Παρακαλώ ανεβάστε το πολύ 4 αρχεία)
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Έκθεση κινήτρων (motivation letter) όπου αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να πρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

(Παρακαλώ ανεβάστε 1 αρχείο)

*
Μη αποδεκτός τύπος αρχείου

Συμφωνία GDPR
*

Συναινώ στην αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣΕΧ Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό για τους σκοπούς της αίτησής μου και διατηρώ το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Υποχρεωτικό πεδίο

Ερώτηση ασφαλείας*
<b>Ερώτηση ασφαλείας</b> Ανανέωση Λάθος αριθμός ασφαλείας

Προκήρυξη έτους 2022-23

Τελευταία νέα

Αίτηση υποψηφιότητας 2022-23 Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση αιτήσεων) Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-21 Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος 2020 Το Τμήμα Διοικητικής E...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293